• Vážení zákazníci a obchodní partneři,

  dovolte nám, abychom Vám krátce představili společnost Dvůr Lnáře, spol. s r. o.

  Společnost vznikla v roce 1993 za účelem hospodaření na zemědělských a lesních pozemních a vodních plochách. Převážná část pozemků byla vrácena v rámci restitucí po roce 1989 dědicům majetku posledního majitele velkostatku Lnáře, JUDr. Jindřicha A. Vaníčka.

  Firma hospodaří na cca 80 rybnících o celkové výměře 540 ha, 1400 ha lesa a 160 ha zemědělské půdy. Hlavní činností je chov ryb a lesní výroba. Zemědělská výroba slouží převážně k produkci krmiva pro chov ryb.

  Chov ryb navazuje na bohatou tradici rybníkářství na Lnářsku. Od dob Karla IV, přes rozvoj soustavy rybníků na přelomu 16. a 17. stol., ovlivněného působením Jakuba Krčína v regionu v 18. století zahrnovalo lnářské panství 365 rybníků, tedy jako dní v roce. Bylo zde vyšlechtěno i nové plemeno kapra „lnářského modráka“, s velmi chutným masem a s tenkou hladkou kůží. Pro jeho choulostivost byl však z chovu vyřazen.

  V současnosti je hlavní chovanou rybou kapr, z vedlejších druhů štika, amur, lín, candát a sumec. Celková produkce ryb se pohybuje okolo 300 tun ročně. Nabízíme tržního i násadového kapra. Přibližně 70% produkce je určena k distribuci prostřednictvím dalších společností do Německa, Francie a Polska. Zbytek produkce je určen k prodeji na domácím trhu ke konzumaci nebo pro sportovní rybolov. Ke krmení ryb používáme převážně obilí pěstované na našich zemědělských pozemních.

  Druhým hlavním odvětvím firmy je lesnictví. Na rozloze 1436 ha lesa jsme schopni vyprodukovat cca 3000 m3 dřevní hmoty ročně, kde největší podíl tvoří smrkové dřevo. Většina produkce je určena k dalšímu zpracování ve dřevozpracujícím průmyslu v ČR a v zahraničí.

  Činnost firmy navazuje na tradici rybářství a lesnictví jižních Čech, kterou se snažíme dále rozvíjet pomocí moderních chovatelských a pěstitelských metod.

Kontakt

Dvůr Lnáře, spol. s r.o.
Lnáře 18, 387 42
Telefon: +420 383 495 131
Email: dvur@dvurlnare.cz

Vedení firmy

Petr Mikeštík, jednatel
tel: +420 601 525 526
e-mail: p.mikestik@dvurlnare.cz

Anna Drobílková, jednatelka
tel: +420 737 431 921
e-mail: a.drobilkova@dvurlnare.cz